FETÖ’nün Nona-Büyücülük hamlesi

FETÖ’nün Nona-Büyücülük hamlesi

Hz. Muhammed’in bu günkü tıpla ilgisi olmayan koruyucu hekimlikle ilgili önerileri “Tıbb-ı Nebevi’ “Peygamberane Tıp” adı altında kavramlaştırılmıştır.

Bu tavsiyeler Peygamber tarafından bilimsel bir tıbbi tedavi yöntemleri değil, hastalıklara karşı kişinin yeme-içmesine, uyku düzenine ve sağlıklı yaşamasına yararlı olacağı düşünülen günlük sözlerdir. Bilimsel değeri kanıtlanmış değildir. Zaten Hz. Muhammed de tıp bilimine dayanarak önerdiğini söylemez. Ne var ki din işportacıları Tıbb-ı Nebevi’yi mal bulmuş mağribi gibi alıp hemen sahtekarlığın ve şarlatanlığın payandasına dönüştürmeye başlamışlardır.

Son yıllarda “Manevi Danışmanlık” adı altında bin bir türlü bilim dışı, çağdışı ve hatta insanlık dışı taktiklerle insanların manevi duygularını ve çaresizliklerini kullanmaktadırlar. Sosyal medya alanda pek çok aldatmaca ve din sihirbazlığı yapan işportacılarla doludur. Bunlardan birisi de “Muhammed Bas” adıyla instagramda açılan hesaptır.

Burada sözde “manevi danışman” büyüyü bir takım duaların ve surelerin suya üflenerek içilmesi sonucunda ortadan kalkacağı yalanını söylemektedir. Bir kere Kur’an büyü ve sihir gibi uydurma göz boyacılığına karşı okunan bir kitap değildir ve büyücülüğü önlemek gibi bir amaca da hizmet etmez.

Kaldı ki büyü şüphesi için hangi sure ve ayetlerin okunacağına dair formül, İslam dininde kesinlikle yoktur ve Hz. Muhammed’in bu konuda hiçbir Hadis’ine ya da tavsiyesine rastlamak mümkün değildir.

“Manevi Şarlatan” Muhammed bas’ın yalanlara dayalı çözüm önerileri bitmez. “Soylu ve dindar güzel bir kadınla evlenmek için nefes terapisinden sonra Selatin Camilerinden birine, mesela Ayasofya’nın üzerine beyaz güvercin konduğu rabıtasını yapmamızı” salık veren bu şarlatanın şu ifadelerinde İslam ve insanlık adına nereyi düzelteceğimizi şaşırıyoruz. Yalanda peşrev yoktur.

Bir kere, “soylu ve güzel dindar bir kadın”, üzerinden dini bir hüküm kurulmuş gibi yalan söylemektedir. Güzel değilse, ya da dindar değilse ne olacak? Soylu ile soysuz arasındaki fark nedir? Hz. Muhammed bu ölçütleri koymuş mudur?

Yetimlerle nikahlanın” diyen ayete taban tabana aykırı bu koşullar, Manevi Şarlatan’ın hayalinde kurgulayıp ancak instagram tuzaklarıyla ağına düşürmeyi hedeflediği aday kadınlarda aradığı özellikler olmalıdır. “Kadın avcılığı”nın fetövari taktiklerinden biridir bu.

“Din bu özelliklerdeki kadınlarla evlenin” dediğine göre, instagram hesabına giren adaylar arasından elbette “hormanları kabarmış manevi şarlatan”ın en ideal koca adayı olduğunu düşüneceklerdir.

Ayasofya kubbesi alegorisi de siyasi bir mesajdır. Kendini kurnaz sanan bu aptalca hesap, dünya ve ahretini cahil halkın ve dinin sırtından düzmekle kalmıyor, Ayasofya mesajı vererek siyasal ikbaline de yatırım yapıyor. Oradan buradan duyduğu birkaç artiktik sözcüğü kullanarak diğer yandan da psikanalitik kavramaları hırsızlıyor.

Evlilik sıkıntıları için “kaşık kavunu” yemeyi 71 kere 71 gün Yunus Suresi’ni okumaya teşvik eden din uğrusu bu şehvet kurbanı zavallı, kavun ile Yunus Suresi arasında dahiyane bir bağlantı kuruyor. İslam Düşünce tarihinde bu dahice bağı şimdiye kadar kuran bir İslam bilginine rastlamadım.

Ben yaptım oldu diyen Fetö artığı bu yobazlar, kişisel ve örgütsel imkanlarını toparlamak için her şeylerini satışa sunmaya amadedirler.

“Hastalığın hakikatine dair” başlığı altında, Uluslararası başarılarıyla önlerinde şapka çıkarılan Türk tabiplerini kıskandıracak cinsten. Psikopatlık suç değildir ama bilim ve dine suikast düzenlemeyi meslek haline getirmek hem hukuki hem de vicdani bir suçtur. Bu psikopatlara inanmak ise, iki kat suçtur.

Manevi Şarlatan Muhammed Bas diyor ki: “annelerin insanları çekiştirmesi çocuklarında fare korkusuna sebeptir”. Bakın şimdi, insanları çekiştirmek, arkalarından kötü konuşmak İslam’da en büyük hayasızlık ve ahlaksızlıktır. Doğruyu eğri bir amaç için kullanarak, “fare korkusu”na bağlıyor. Dinde kesinlikle böyle bir hüküm yoktur. Tamamen uydurmadır. Aileleri bozmak, ebeveyn ile çocuklarını kendi aşağılık emellerine alet etmek için kullanılan diğer bir taktiktir.

Yine “annelerin haram ortamda çalışması, çocuklarda hamam böceği korkusu yaratır” yalanının da tutar bir yanı yoktur. Tıbb-ı Nebevi literatürü, Hz. Muhammed’e atfedilen böylesi binlerce yalanla doldurulmuştur.

Ağrılar bu şarlatan sahtekara göre, tevbe ve terapi ile geçer. İnsan organları ile duyguları ve hastalık mahallerini eşleştiren instagramcı, kendini tabip ve din bilgini gibi sunar. Her iki doktorluğu şahsında topladığını söyleyerek, bazı Hermetik metinler, Batıni sayıklamalar, Pythagoras ve Plotinos’tan beri süregelen görüşleri yarım yamalak toplayarak kendinde bir tedavi ve danışmanlık uydurma çabasındadır.

İzleyicilerinin cehalet ve akıl tutulmasından yararlanan Muhammed Bas, bir kadının, “beş aylık kızının ağlamasından” şikayeti üzerine, her gün bir TL sadakadan, günde 1000 le havleye (kırk gün böyle) ve kuyruk sokumu ve mide hacamatı yaptırması gerektiğine kadar” bir dizi “tedavi reçetesi yazmaktadır.

Yataktaki siyah örümceği, kocaya karısını ihbar eden bir işaret olarak yorumlayan Bas, libidolarını doğrudan aileler üzerine boca etmekte; bu kargaşadan yararlanmayı hedeflemektedir. Aileyi din sahtekarlığıyla parçalamak, parçalayan için fırsatlar yaratmaktadır. “ Badeci şeyhin Sır Odası” bunları anlatmıyor mu?

Fazlullah-Hurufi (14. Yüzyıl)’ın başını çektiği Hurufilere kadar gelmiş olan harf ve sayılarla sembolleştirme geleneği, bu şarlatan tarafından da kullanılırdı.

B harfi kadını, L harfi erkeği çeker der.Ne yaman çelişkidir ki, ayet ve surelerle büyü ve sihri ortadan kaldırmanın yollarını gösteren Bas, aynı zamanda baştan ayağa kendisi büyü ve sihir yapmaktadır. Bu çelişkiyi Türk halkı görmek ve bilmek zorundadır.

MUHAMMED BAS GİBİ DİNCİ SAHTEKARLAR NEDEN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURURLAR?

  • Çalışmadan, emek vermeden en kısa yoldan en büyük maddi kazanç elde etmek için Türk halkının, dini kullanan yobazlar ve kurnaz cambazlar tarafından defalarca kandırılmasına rağmen hala kandırılabilir olduğunu düşünmeleri
  • Bilimi gözden düşürmeleri
  • Dini gözden düşürmeleri
  • Kendilerini Allah, Peygamber, Veli yerine koymaları
  • Gerçek İslam’da bir takım makul kurallar çerçevesinde yapılabilecek şeyleri, uydurdukları dinle kuralsız ve yağmacı bir şekilde kolayca yapmaları
  • Hiçbir kural, adet, görenek, gelenek ve kutsala saygı duymamaları
  • Cinsel sapkınlıklarını, aileleri parçalayarak zayıf düşen bireyleri üzerinde gerçekleştirebilme olasılıklarının iştah kabartması
  • Özellikle dövülen, şiddet gören, ezilen ve ekonomik açıdan hala zayıf olan Türk kadınlarının çaresizliklerinden yararlanmak
  • Yasal boşlukları iyi bilmek
  • En önemlisi, Fetö’nün dinci, cinselci, terörcü ve sahteci tüm taktiklerini Tıbb-ı Nebevi adı altında denemek.Bu da bize şunu gösteriyor: Fetö’nün açtığı melun çığır, Muhammed Bas gibi araçlarıyla gittikçe genişliyor.Hukuk, Din, Ahlak, Bilim, Sanat ve Türk kültürü bu hakikat katillerinin elinde can çekişiyor. Nereye kadar seyredeceksiniz? Bu sadece bizim de değil, sizin de hikayeniz!Hukuku işletin, insanlığınızı işlevselleştirin, vicdanınızı çalıştırın, bu kurumsaklara fırsat vermeyin.

Danışmanlık adı altında sosyal medyada zehir saçıyor!