Rusya’nın meşru müdafaa hali ve Montrö Sözleşmesi

Nejat Eslen yazdı...

Rusya’nın meşru müdafaa hali  ve Montrö Sözleşmesi

Küresel liderliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan ABD, mevcut dünya düzenine karşı olduğunu iddia ettiği ve revizyonist güçler olarak tanımladığı Çin ve Rusya’ya karşı askeri tedbirlerle çevreleme (containment) stratejisi uygulamaktadır.

Şüphesiz, ABD’nin aynı zamanda hem Çin’i ve hem de Rusya’yı hedef yapması, yirmi birinci yüzyıl tarihine, ABD’nin büyük hatası olarak kaydedilecektir.

ABD’nin aynı zamanda hem Çin’i ve hem de Rusya’yı hedef yapması, bu iki ülkenin her alanda ABD’ye karşı giderek artan işbirliğini geliştirmesine neden olmaktadır.

ABD tehdidi karşısında Çin ile Rusya’nın yakınlaşması, dünyanın giderek iki kutuplu düzene evrileceğinin işaretlerini vermektedir.

Bu küresel güç mücadelesi içinde üç önemli kriz bölgesi bulunmaktadır; Asya-Pasifik bölgesinde Tayvan, Güney Çin denizi ve bölgemizde Karadeniz havzası.

Sovyetler Birliği dağılırken ABD, NATO’yu yeni üyelerle doğuya doğru genişletmeyeceğine söz verdiği halde bu sözünde durmamıştır.

NATO, Baltık ülkeleri ile Rusya’ya doğrudan komşu olmuştur. 

Günümüzde ABD, Rusya’yı Baltık ülkeleri-Polonya-Romanya- Karadeniz hattında çevrelemektedir.

ABD, ayrıca Ukrayna ve Gürcistan’ı da NATO’ya dahil ederek Rusya’ya daha da yakınlaşmak istemektedir.

ABD’nin, Polonya ve Romanya’ya yerleştirdiği silah sistemleri Rusya’ya yakın tehdit oluşturmaktadır.

GERGİNLİĞİN AĞIRLIK MERKEZİ KARADENİZ HAVZASI 

ABD’nin Rusya’yı çevreleme hattının ağırlık merkezi Karadeniz havzasıdır. 

Ukrayna ve Gürcistan’ın da NATO’ya üye olması durumunda Karadeniz NATO denizine dönüşecektir.

ABD, Karadeniz’de Rusya’ya karşı NATO deniz gücü kurmaya çalışmaktadır.

Bu durum, Atlantik ötesinden gelen ABD’nin, NATO ile Rusya’nın yumuşak karnına girmesi, onun dünyaya açılan kapısını kontrol etmesi anlamına gelmektedir.

Bütün bu gelişmeler, Rusya için ciddi güvenlik kaygılarına neden olmaktadır.

RUSYA MEŞRU MÜDAFAA HALİNDE

Bütün bu gelişmeler nedeni ile Rusya meşru müdafaa durumundadır denilebilir.

Rusya’nın amacı, NATO ile arasındaki tampon bölgenin kaybedilmesini, Karadeniz’in NATO denizine dönüşmesini önlemektir. 

Bu amaçla Rusya savaşmayı göze alabilir.

Ukrayna’da da durum böyledir.

Ukrayna’daki gelişmeleri böyle okumak gerekir.

SON SÖZ:

Karadeniz havzasındaki gerginlik daha da artabilecektir.

NATO üyesi Türkiye, kuzey komşusu Rusya ile ABD arasında Karadeniz havzasında sıkışabilir.

Türkiye’yi bu gergin durumda rahatlatacak olan Montrö Sözleşmesi’dir.

Bu gergin durumda, tarafların Montrö Sözleşmesi’ne uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

İşte bu nedenle Montrö Sözleşmesi önemlidir ve önemi giderek artmaktadır.

İşte bu nedenle Emekli Amiraller haklıdır.